Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Sescom Spółka Akcyjna (PLSESCM00013)

17-12-2013 17:14:22 | Bieżący | EBI | 20/2013
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 roku Emitent podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu "Skuteczni w zarządzaniu", finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, z działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wynosi 428 006,39 zł


Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu