Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Biogened S.A. za 2014 rok BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

29-04-2015 17:29:52 | Roczny | EBI | 4/2015
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączniku raport roczny Emitenta za 2014 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

(I-V) Raport Roczny 2014

(VI) Raport Roczny 2014

(VII) Raport Roczny 2014