Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje sprzedaży akcji Spółki – przekroczenie progu 5.000 EURO A.P.N. PROMISE S.A. (PLAPNPS00017)

18-12-2013 19:11:10 | Bieżący | ESPI | 7/2013
oRB_ASO: Transakcje sprzedaży akcji Spółki – przekroczenie progu 5.000 EURO

PAP
Data: 2013-12-18

Firma: A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Transakcje sprzedaży akcji Spółki – przekroczenie progu 5.000 EURO
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm._ w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ informację o transakcjach sprzedaży 7.414 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 3,15 zł zawartych przez osobę blisko związaną z Panią Krystynę Bektą współpracującą ze Spółką APN Promise jako Doradca ds. Relacji Inwestorskich.
Transakcje sprzedaży akcji zostały zawarte w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5.000 EURO

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
A.P.N. PROMISE S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-924 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
KRYNICZNA 2
_ulica_ _numer_
+48 22 355 16 00 +48 22 355 16 99
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
521-008-86-82 012521511
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-18 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta A.P.N. PROMISE S.A.
Tytul Transakcje sprzedaży akcji Spółki – przekroczenie progu 5.000 EURO
Sektor Informatyka (inf)
Kod 03-924
Miasto WARSZAWA
Ulica KRYNICZNA
Nr 2
Tel. +48 22 355 16 00
Fax +48 22 355 16 99
e-mail
NIP 521-008-86-82
REGON 012521511
Data sporzadzenia 2013-12-18
Rok biezacy 2013
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.