Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna (PLCWPE000017)

07-01-2014 11:53:51 | Bieżący | EBI | 1/2014
Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kw. 2013 r. - dnia 14.02.2014 r.
- za I kw. 2014 r. - dnia 15.05 2014 r.
- za II kw. 2014 r. - dnia 14.08.2014 r.
- za III kw. 2014 r. - dnia 14.11.2014 r.

Raport roczny za 2013 r. - dnia 04.06.2014 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu