Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. z dnia 7 stycznia 2014 r. Auto - Spa Spółka Akcyjna (PLAUTSP00014)

08-01-2014 13:18:22 | Bieżący | EBI | 1/2014
Zarząd Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 7 stycznia 2014 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Ilski - Prezes Zarządu
  • Adam Jaremkiewicz - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Tresc uchwal