Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie prac projektowych Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

13-01-2014 09:23:30 | Bieżący | EBI | 1/2014
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 13.01.2014 Spółka otrzymała podpisaną umowę, w związku ze zleceniem wykonania prac projektowych budynku magazynowego na działce należącej do Spółki, sąsiadującej bezpośrednio z jej siedzibą w Łodzi i położonej przy ul. Strzelców Kaniowskich 40. Umowa swoim zakresem obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z prowadzeniem procesu w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla wyżej wymienionej inwestycji.

Umowa jest kolejnym krokiem w konsekwentnie budowanej strategii zacieśniania współpracy operacyjnej z firmą KFG. Etap ten przewiduje poszerzenie dotychczasowej współpracy handlowej o wspólne działania w obszarze logistycznym. Dla osiągnięcia obopólnych korzyści w tym zakresie, niezbędne jest jednak zwiększenie potencjału magazynowego Spółki.

O następnych działaniach dotyczących przedmiotowej inwestycji Spółka będzie na bieżąco informowała w raportach bieżących.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu