Raporty Spółek ESPI/EBI

Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

13-01-2014 09:25:20 | Bieżący | EBI | 2/2014
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż raporty okresowe EBI Spółki (jednostkowe raporty kwartalne i jednostkowy raport roczny) w 2014 roku będą przekazywane (publikowane) w następujących datach:

(1) Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - w dniu 13 lutego 2014 roku,
(2) Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - w dniu 15 maja 2014 roku,
(3) Raport roczny za 2013 rok - w dniu 30 maja 2014 roku,
(4) Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - w dniu 14 sierpnia 2014 roku,
(5) Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - w dniu 13 listopada 2014 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed: (1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz (2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym powyżej lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu