Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2014r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

26-05-2015
Zarząd spółki Assetus S.A. (Emitent), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014r. wskazanego w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2015 z dnia 12.01.2015r. ; pierwotnym terminem publikacji ww raportu rocznego za 2014 rok był dzień 29.05.2015r. , po zmianie Raport Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany za 2014 r. zostanie opublikowany w dniu 25.06.2015r. Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Rocznego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2014r. :
Raport Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany za 2014r. zostanie opublikowany 25 czerwca 2015r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu