Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

27-05-2015

Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż podjął informację o wypowiedzeniu przez PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej 23 sierpnia 2012 roku.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu