Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. (PLFRENT00014)

20-01-2014 20:25:12 | Bieżący | ESPI | 3/2014
oRB-W_ASO: Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

PAP
Data: 2014-01-20

Firma: FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-20
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainment S.A informuje, że w dniu 20.01.2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Andrzeja Retmana- Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o spadku poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., poprzez zbycie w dniu 14.01.2014 roku 103.000 akcji Spółki. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Andrzej Retman posiadał 466.708 akcji Forever Entertainment S.A., co stanowiło 5,49% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 466.708 głosów, co stanowiło 5,49% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po ww. transakcji Pan Andrzej Retman posiada 363.708 akcji Forever Entertainment S.A., co stanowi 4,28% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 363.708 głosów, co stanowi 4,28% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5.000 EURO
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
81-310 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Śląska 35/37
_ulica_ _numer_
58 728 23 43 58 712 62 59
_telefon_ _fax_
biuro@forever-entertainment.com www. forever-entretainment.com
_e-mail_ _www_
5833112205 221122120
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-20 Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Tytul Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
Sektor Informatyka (inf)
Kod 81-310
Miasto Gdynia
Ulica Śląska
Nr 35/37
Tel. 58 728 23 43
Fax 58 712 62 59
e-mail biuro@forever-entertainment.com
NIP 5833112205
REGON 221122120
Data sporzadzenia 2014-01-20
Rok biezacy 2014
Numer 3
adres www www. forever-entretainment.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.