Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta treści pełnomocnictwa w raporcie o Zwołaniu NWZA GKI Kompleks na dzień 25.02.2014r Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna (PLGKIKM00019)

22-01-2014 13:19:11 | Bieżący | EBI | 4/2014
W związku z błędnym podaniem daty NWZA w formularzach pełnomocnictwa Zarząd GKI Kompleks SA przesyła ponownie w załączniku nr 1 treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, skorygowane formularze pełnomocnictwa oraz informację o liczbie akcji.

Podstawa prawna:
§ 4. ust.2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes


Załączniki:

Załącznik 1