Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny INVESTEKO S.A. za 2015 rok INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-05-2015 16:14:36 | Roczny | EBI | 8/2015
Zarząd INVESTEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny INVESTEKO S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Roczny INVESTEKO S.A. za 2014

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe INVESTEKO S.A.za 2014r

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu INVESTEKO S.A. za 2014

Załącznik nr 3 - Opinia i raport biegłego rewidenta