Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta tytułu raportu EBI nr 8/2015 ? Raport roczny INVESTEKO S.A. za 2014 rok INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-05-2015 16:38:43 | Roczny | EBI | 9/2015
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach dokonuje korekty tytułu raportu EBI 8/2015 z dnia 29.05.2015 r.

Prawidłowe brzmienie tytułu raportu: Raport roczny INVESTEKO S.A. za 2014 rok.

Treść samego raportu oraz załączników pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu