Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku ZWG Spółka Akcyjna (PLZWG0000016)

27-01-2014 22:23:13 | Bieżący | EBI | 6/2014
Zarząd ZWG S.A. informuje, że raporty okresowe Spółki w roku 2014 będą publikowane w następujących terminach:
- raporty kwartalne:
Raport za IV kw 2013 - 14 lutego 2014 r.
Raport za I kw 2014 - 14 maja 2014 r.
Raport za II kw 2014 - 14 sierpnia 2014 r.
Raport za III kw 2014 - 14 listopada 2014 r.

Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej ZWG S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.
- raport roczny:
Raport roczny za 2013 rok - 30 kwietnia 2014 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Marcin Sutkowski - Prezes Zarządu
  • Edward Brzózko - Członek Zarządu