Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Violett" na komputery z systemem operacyjnym Linux w sklepie cyfrowym Ubuntu Software Center. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

29-01-2014 08:31:51 | Bieżący | EBI | 8/2014
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 28 stycznia 2014 r. rozpoczęła się sprzedaż produkcji Forever Entertainment - "Violett" na komputery z systemem Linux w sklepie cyfrowym Ubuntu Software Center. Gra dostępna jest w cenie 8.99 USD.

Gra dostępna jest na całym świecie.

Linux jest trzecim najbardziej popularnym systemem operacyjnym po Windows i Mac OSX. Ubuntu Software Center jest największym sklepem z aplikacjami na ten system.

Ekspansja Spółki na platformy dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu