Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych MODECOM S.A. (PLMDCOM00017)

31-01-2014 15:50:22 | Bieżący | ESPI | 2/2014
oRB_ASO: Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2014-01-31

Firma: MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-31
Skrócona nazwa emitenta
MODECOM S.A.
Temat
Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:

Zarząd Spółki MODECOM S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 30.01.2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U z 2005r., Nr 183, poz.1538, ze zm._ od Dyrektora Zarządzającego w Spółce, informujące o transakcjach kupna akcji Spółki.

Treść zawiadomienia:

1_ Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Dyrektor Zarządzający

2_ Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem:
Dyrektor Zarządzający

3_ Nazwa _Firma_ podmiotu dokonującego transakcji zbycia:
Osoba sprawująca funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnej

4_ Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja
Akcje zwykłe na okaziciela MODECOM S.A.

5_ Data i miejsce sporządzenia informacji:
27/01/2014 Warszawa

6_ Opis transakcji
Data transakcji: 02.12.2013
Kupno/sprzedaż: Kupno
Wolumen: 92
Cena: 31,00

7_ Miejsce transakcji
INNE

8_ Tryb zawierania transakcji
Sesyjna zwykła – ASO - NEWCONNECT

9_Inne uwagi
Brak

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MODECOM S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-850 Ożarów Mazowiecki
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ceramiczna 7
_ulica_ _numer_
+48 22 597 48 48 +48 22 597 48 49
_telefon_ _fax_
www.modecom.pl
_e-mail_ _www_
113-21-15-893 014933904
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-31 Waldemar Giersz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MODECOM S.A.
Tytul Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-850
Miasto Ożarów Mazowiecki
Ulica Ceramiczna
Nr 7
Tel. +48 22 597 48 48
Fax +48 22 597 48 49
e-mail
NIP 113-21-15-893
REGON 014933904
Data sporzadzenia 2014-01-31
Rok biezacy 2014
Numer 2
adres www www.modecom.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.