Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2014 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

10-06-2015

Zarząd Netwise S.A. przekazuje raport roczny Netwise S.A. za 2014 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe Netwise S.A. za rok 2014

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2014

Raport oraz opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014