Raporty Spółek ESPI/EBI

Pożyczka oraz konsolidacje dotychczasowych pożyczek od głównych akcjonariuszy Venture Capital Poland Spółka Akcyjna (PLVNTCP00019)

31-01-2014 18:00:42 | Bieżący | EBI | 3/2014
Zarząd spółki Venture Capital Poland S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2014 r. zawarto porozumienia o konsolidacji pożyczek udzielonych Spółce przez poszczególnych głównych akcjonariuszy - o których to pożyczkach informowano m.in. w raportach bieżących nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. i nr 19/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. Celem konsolidacji było ułatwienie zarządzania pożyczkami i zminimalizowanie dokumentacji ich dotyczącej, co ma zapewnić większą ich przejrzystość.

Przy okazji konsolidacji, o której mowa powyżej, wydłużono do dnia 31 lipca 2014 r. dotychczasowy termin spłaty pożyczek, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Utrzymano opcję konwersji pożyczek na akcje Spółki nowej emisji. Utrzymano też na dotychczasowym poziomie stawki oprocentowania pożyczek.


Zarząd spółki Venture Capital Poland S.A. informuje również o zaciągnięciu pożyczki od głównych akcjonariuszy spółki w łącznej kwocie 16.500 zł z terminem spłaty 31 lipca 2014 roku. Do tej pory główni akcjonariusze udzielili Spółce pożyczek w łącznej kwocie 637.600 zł.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mariusz Ambroziak - Prezes Zarządu
  • Andrzej Czapski - Członek Zarządu