Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Zarządu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

12-06-2015 17:09:52 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę o wyborze Pana Andrzeja Grzegorzewskiego do Zarządu Emitenta na okres kadencji lat pięciu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem upływu dotychczasowej kadencji Andrzeja Grzegorzewskiego, tj. z dniem 20 czerwca 2015 r. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Pani Barbary Biegańskiej do Zarządu Emitenta na okres kadencji lat pięciu i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem upływu dotychczasowej kadencji Barbary Biegańskiej, tj. z dniem 20 czerwca 2015 r. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

CV Andrzej Grzegorzewski

CV Barbara Biegańska