Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu gastronomicznego Mr Hamburger Spółka Akcyjna (PLLSNRN00015)

04-02-2014 14:07:29 | Bieżący | EBI | 4/2014
Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 r. Spółka wypowiedziała umowę najmu powierzchni użytkowej na stacji paliw "Petroland" w miejscowości Przeszkoda przy drodze krajowej nr 8. Zgodnie z umową, termin wypowiedzenia niniejszej umowy przypada na dzień 23 kwietnia 2014 r.
Likwidacja lokalu w spowodowana jest prowadzoną przez Zarząd Emitenta restrukturyzacją, mającą na celu zamknięcie punktów nierentownych.
Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi prace związane z pozyskaniem nowych lokalizacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 2)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Tomasz Miernikowski - Prezes Zarządu