Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy kwartalny - IV kwartał 2013 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

13-02-2014 23:17:03 | Kwartalny | EBI | 5/2014
Zarząd Spółki Hurtimex S.A. przekazuje niniejszym w załączeniu raport okresowy - kwartalny za IV kwartał 2013 roku.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT_OKRESOWY_KWARTALNY_IV_KW_2013_R__HURTIMEX_SA