Raporty Spółek ESPI/EBI

Prognoza na 2014 rok. Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna (PLDANKS00014)

14-02-2014 01:52:46 | Bieżący | EBI | 4/2014
Zarząd spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa podatkowego S.A. informuje, że została przygotowana i przyjęta prognoza wyniku finansowego za okres bieżącego roku - 2014, którą niniejszym podaje się do publicznej wiadomości.

Prognoza zakłada osiągnięcie następujących wyników:
w roku 2014:

1. przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 4.250.000 zł,
2. zysku netto na poziomie 1.500.000 zł.

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu