Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy o pełnienie Funkcji Autoryzowanego Doradcy . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

25-06-2015
Zarząd Assetus S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 09.12.2013r. ( wraz z aneksem z dnia 26.08.2014r.) została podpisana umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Invest con Group S.A. z siedzibą w Poznaniu , w związku z wprowadzeniem akcji Emitenta serii C i D do obrotu na rynku New Connect , oraz przygotowaniem z tym związanego Dokumentu Informacyjnego .

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt.18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu