Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2013 r. Rocca Spółka Akcyjna (PLROCCA00013)

14-02-2014 15:35:41 | Kwartalny | EBI | 2/2014
Zarząd Rocca S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport z działalności Spółki za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733 /2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Bogusław Piłat - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport IV kwartał 2013 na GPW