Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2014 roku ASSETIAN SA (PLKNMNK00015)

21-02-2014 19:53:40 | Bieżący | EBI | 9/2014
Zarząd IMMOFUND S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd IMMOFUND S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Dariusz Graff - członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu


Załączniki:

IMMOFUND - raport EBI - załącznik - treść uchwał podjętych na NWZ - 21.02.2014