Raporty Spółek ESPI/EBI

Pozytywny wynik testów właściwości fizycznych proppantów ceramicznych Baltic Ceramics S.A. Baltic Ceramics Investments Spółka Akcyjna (PLINPNT00013)

14-03-2014 09:41:39 | Bieżący | EBI | 18/2014
Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku ("Baltic Ceramics") poinformowała, iż kolejne testy maszyn i urządzeń zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Wyniki testów proppantów ceramicznych wyprodukowanych przez Baltic Ceramics prowadzone pod kątem ich właściwości fizycznych wskazują, że proppanty Spółki charakteryzują się bardzo dużym współczynnikiem kulistości, tj. 0,92. Średnie parametry kulistości osiągane przez innych producentów proppantów ceramicznych oscylują w granicach 0,9.

Uzyskane współczynniki kulistości proppantów ceramicznych mają o tyle istotne znaczenie, gdyż wpływają na przewodność i przepuszczalność złoża, a co za tym idzie odpowiadają za efektywność jego eksploatacji. Im wyższa wartość parametru kulistości tym korzystniej.

Celem prowadzonych testów jest wyselekcjonowanie maszyn i urządzeń zapewniających uzyskanie najlepszych parametrów proppantów Baltic Ceramics.

***
BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR).
Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę ok. 33 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.
Baltic Ceramics Investments S.A. posiada 100% akcji BALTIC CERAMICS.

  • Piotr Woźniak - Prezes Zarządu