Raporty Spółek ESPI/EBI

Nawiązanie współpracy z międzynarodowym partnerem Letus Capital Spółka Akcyjna (PLGDVIS00018)

14-03-2014 14:02:12 | Bieżący | EBI | 6/2014
Zarząd Letus Capital S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2014 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę o współpracy z międzynarodowym bankiem inwestycyjnym z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotem współpracy ma być wspólne działanie na rzecz pozyskiwania i realizacji projektów w obszarze doradztwa finansowego, upubliczniania podmiotów i pozyskiwania kapitału. Obszar obowiązywania umowy obejmuje Polskę oraz kraje Europy Centralnej i Wschodniej (CEE). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Dominik Staroń - Prezes Zarządu
  • Adam Guz - Członek Zarządu