Raporty Spółek ESPI/EBI

DASE Financial Group S.A. - Raport miesięczny za luty 2014 DASE Spółka Akcyjna w upadłości (PLDSFNG00011)

14-03-2014 14:09:29 | Bieżący | EBI | 9/2014
Zarząd Dase Financial Group S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.

  • Sebastian Owczarski - Prezes Zarządu
  • Ewa Sala - V-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

Dase FG SA - raport miesięczny luty 2014