Raporty Spółek ESPI/EBI

Podłączenie do systemu EBI ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-06-2010
Spółka ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie §10 Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect przekazuje informacje, iż w dniu 14.05.2010 roku została podłączona do sytemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu