Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta do komunikatu nr 5/2010 Motoricus Spółka Akcyjna (PLOPONX00011)

25-01-2010 12:20:38 | Bieżący | EBI | 6/2010
Z uwagi na pomyłkę pisarską jaka nastąpiła w nazwie jednego z akcjonariuszy, Zarząd Emitenta przekazuje korektę komunikatu.
Prawidłowa nazwa spółki akcjonariusza: Blumerang Pre IPO S.A.

  • Piotr Gniadek - Prezes Zarządu
  • Witold Gazda - Członek Zarządu