Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2010 Read-Gene Spółka Akcyjna (PLRADGN00014)

25-01-2010 13:08:34 | Bieżący | EBI | 2/2010
Zarząd READ-GENE S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2009 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 12.02.2010r.
za I kwartał 2010 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 14.05.2010r.
za II kwartał 2010 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 13.08.2010r.
za III kwartał 2010 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 10.11.2010r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2009 zostanie przekazany w dniu 27.05.2010r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jan Lubiński - Prezes Zarządu