Raporty Spółek ESPI/EBI

Kalendarz publikacji raportów okresowych w roku 2010 Orion Investment Spółka Akcyjna (PLORION00018)

25-01-2010 13:36:39 | Bieżący | EBI | 1/2010
Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż w 2010 roku zamierza przekazywać raporty okresowe w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku - 15.02.2010 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku - 14.05.2010 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2010 roku - 13.08.2010 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku - 12.11.2010 r.

Raport roczny za 2009 rok - 31.05.2010 r.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009r. " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Tadeusz Marszalik - Prezes Zarządu