Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu nowej umowy franczyzowej Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

24-03-2014 11:28:04 | Bieżący | EBI | 7/2014
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 24.03.2014 Zarząd Spółki otrzymał oryginał podpisanej umowy:

1. - datowanej na dzień 11.03.2014, gdzie jako franczyzodawca, zawarł z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą), jako franczyzobiorcą, umowę na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji lokalu-sklepu o powierzchni 100 m² w znajdującego się w Rzeszowie (województwo podkarpackie).
Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP oraz marek z portfolio KFG (Kids Fashion Group).

Przygotowanie lokalu, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpiło dnia 19 marca 2014 roku.  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu