Raporty Spółek ESPI/EBI

Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2014/2015 i 2015/2016 Grodno Spółka Akcyjna (PLGRODN00015)

25-03-2014 15:25:16 | Bieżący | EBI | 14/2014
Zarząd Grodno S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2014/2015 (trwający od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.) oraz 2015/2016 (trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.), uwzględniającą wydatkowanie środków pozyskanych w ramach planowanej publicznej oferty akcji serii C

Projekcje finansowe zakładają, że wyniki Spółki za rok obrachunkowy 2014/2015 ukształtują się na następującym poziomie:
- Przychody: 241 mln PLN
- EBIT: 9,1 mln PLN
- EBITDA: 13 mln PLN
- Zysk netto: 6,2 mln PLN

Na rok obrachunkowy 2015/2016 prognozy zakładają osiągnięcie następujących wyników:
- Przychody: 292 mln PLN
- EBIT: 13,5 mln PLN
- EBITDA: 17,5 mln PLN
- Zysk netto: 9,7 mln PLN

Uzupełniając treść dotychczas publikowanych prognoz finansowych (raport bieżący nr 4/2014), Zarząd Spółki informuje, że prognozy na bieżący rok obrotowy 2013/2014 zakładają:
- Przychody: 205 mln PLN
- EBIT: 6,6 mln PLN
- EBITDA: 9,9 mln PLN
- Zysk netto: 4 mln PLN

Powyższe prognozy były przedmiotem prac poświadczających przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny