Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Prezesa Zarządu Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna (PLPLFHP00013)

26-03-2014 10:44:37 | Bieżący | EBI | 18/2014
Polski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, iż z dniem 25 marca 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył:

- Mirosław Magda


Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Nocoń - Członek Zarządu