Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok Monday Development Spółka Akcyjna (PLMONDV00015)

04-04-2014 13:13:49 | Bieżący | EBI | 10/2014
Zarząd Monday Development SA ("Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok był wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2014 roku.
Nowy termin raportu rocznego za 2013 rok został ustalony na dzień 14 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Monika Owerko - Członek Zarządu
  • Piotr Łopatka - Członek Zarządu