Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2013 Elektromont Spółka Akcyjna (PLEKTRM00016)

15-04-2014 10:50:51 | Roczny | EBI | 16/2014
Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Błażków - Prezes Zarządu
  • Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Pismo Zarządu i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013

Oświadczenia Zarządu

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego