Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 8 września 2015 roku. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

09-09-2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 8 września 2015 roku.

Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 8 września 2015 roku podjęło uchwały o treści zawartej w załączniku niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise S.A._Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie