Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Zarządu Notoria Serwis Spółka Akcyjna (PLNTRSW00019)

23-04-2014 13:33:06 | Bieżący | EBI | 3/2014
Zarząd Notoria Serwis S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym, tj. 22 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki panią Joannę Żukowską, powierzając jej, od dnia 10 maja 2014 roku, funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Joanna Żukowska
Doświadczenie zawodowe
12.2013-05.2014 - Newton Media sp. z o.o., Doradca Zarządu,
08.2011-06.2012 - e-Kiosk S.A., Wiceprezes Zarządu,
04.2006-02.2012 - eGazety sp. z o.o., Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży,
03.2004-03.2006 - Newton Media sp. z o.o., Dyrektor ds. Marketingu,
04.1996-05.2003 - Concordia sp. z o.o., Partner/Członek Zarządu,
05.1994-03.1996 - Central Europe Trust Poland Ltd., Organizator Bazy Danych.

Wykształcenie
1988 - 1995 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Wydział Handlu Zagranicznego.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Sierant - Prezes Zarządu