Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2014r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

24-09-2015 10:56:30 | Roczny | EBI | 23/2015
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, że niniejszym uzupełnia Raport Roczny Spółki za rok 2014 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2015 roku Raportem nr 15/2015, o noty objaśniające do Sprawpzdania Finansowego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2014r.
Podstawa prawna: § 5 pkt 6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Noty objaśniające do sprawozdania jednostkowego Assetus S.A. za 2014r

Noty objaśniające do sprawozdania skonsolidowanego Assetus S.A. za 2014r