Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiązanie spółki Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. QUARK VENTURES Spółka Akcyjna (PLBIOMD00017)

24-04-2014 08:25:36 | Bieżący | EBI | 11/2014
Zarząd Astoria Capital S.A. ("ACL") informuje o zawiązaniu spółki Milestone Ophthalmic Sp. z o.o., co jest następstwem podpisania listu intencyjnego ze spółką Milestone Scientific, Inc. z siedzibą w Livingston, stan New Jersey, USA (“MLSS"), notowaną na rynku OTC Markets, wiodącą firmą medyczną w obszarze badań i rozwoju, która rozwija i opatentowuje innowacyjne technologie iniekcji. W liście intencyjnym ACL i MLSS wyraziły chęć zawarcia umowy dotyczącej utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (joint-venture) pod nazwą “Milestone Ophthalmic" (MO), które otrzyma licencję na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania patentów MLSS do zastosowań w systemach iniekcji leków lub innych substancji "do oka". O zawarciu umowy końcowej ACL poinformuje stosownym komunikatem.
Milestone Scientific, Inc. (MLSS) z siedzibą w Livingston, stan New Jersey, USA, notowana na rynku OTC Markets - to wiodąca firma medyczna w obszarze badań i rozwoju, która rozwija i opatentowuje innowacyjne technologie iniekcji. Sterowane komputerowo systemy iniekcji opracowane przez Milestone Scientific umożliwiają wykonywanie precyzyjnych, skutecznych i praktycznie bezbolesnych iniekcji. Szczegółowe informacje dotyczące spółki MLSS dostępne są pod adresem: www.milestonescientific.com.

  • Sławomir Cal-Całko - Prezes Zarządu
  • Adrian Dzielnicki - Wiceprezes Zarządu