Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

29-04-2014 13:54:48 | Bieżący | EBI | 3/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje informację, iż w dniu 28 kwietnia 2014r. Rada Nadzorcza, w związku z rezygnacją z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki przez Panią Agnieszkę Muszyńską oraz Pana Adriana Machurę, podjęła uchwałę nr 1 o dokooptowaniu do swojego składu nowych członków organu nadzoru w osobach
Pani Martyny Mol oraz Pana Tomasza Starzec.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu