Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy inwestycyjnej Eficom - Sinersio Spółka Akcyjna (PLEFCOM00019)

08-05-2014 19:57:44 | Bieżący | EBI | 14/2014
Zarząd EFICOM S.A. informuje, iż w dniu 8 maja 2014 roku podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której planowane jest nabycie 90% udziałów w Sinersio Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Sinersio"). Umowa jest realizacją postanowień listu intencyjnego podpisanego w dniu 13 marca 2014 roku, o którym Emitent informował w raportem bieżącym 11/2014.

Sinersio oferuje szeroką gamę usług cloud computing: wirtualna platformy infrastruktury IT w całej Polsce, oprogramowanie w chmurze typu ERP oraz usług bezpieczeństwa IT.

Celem transakcji jest rozwój Grupy Kapitałowej EFICOM i stworzenie integratora rozwiązań cloud computing przy wsparciu finansowania tych usług poprzez fundusze UE i instrumenty rynku kapitałowego, a dotychczasowa działalność zostanie rozszerzona o:
- oferowanie usługi optymalizacji kosztów IT poprzez rozwiązania Cloud Computing w modelach Infrastructure as a Service (Iaas), Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (Paas);
- świadczenie usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa IT i chmury obliczeniowej;
- inwestowanie w innowacyjne rozwiązania technologii cyfrowych i informacyjno - komunikacyjnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr. 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Anna Katarzyna Nietyksza - Prezes Zarządu