Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

29-10-2015
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (?Spółka?) informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 1090/2015 z dnia 28 października 2015 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

- 780.586 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł każda,

- 1.218.310 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu