Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy I kwartał 2014 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

15-05-2014 09:31:04 | Kwartalny | EBI | 9/2014
Zarząd Spółki Hurtimex S.A. przedk łada niniejszym do publicznej wiadomości w załączniku raport okresowy za I kwartał 2014 r.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_Hurtimex_I_kwartał_2014_