Raporty Spółek ESPI/EBI

ProxyAd S.A. - raport okresowy za 1 kwartał 2014 roku ProxyAd Spółka Akcyjna (PLPRXAD00014)

15-05-2014 17:02:47 | Kwartalny | EBI | 3/2014
Zarząd ProxyAd S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Surmacki - Prezes Zarzadu


Załączniki:

ProxyAd S.A.- raport kwartalny - 1Q 2014_final