Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku Aqua Spółka Akcyjna w Poznaniu (PLAQA0000014)

15-05-2014 18:12:14 | Kwartalny | EBI | 19/2014
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2014r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Józef Andrzej Kozikowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

AQUA_raport_za_I_kwartal_2014_r