Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy na prace budowlane o wartości 1,4 mln zł APIS Spółka Akcyjna (PLHMSG000019)

20-05-2014 14:17:14 | Bieżący | EBI | 7/2014
Zarząd APIS SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż podpisał umowę o wartości 1.400.000,00 zł brutto z firmą Ecodom Explorer Sp. z o.o. na wykonanie trzeciej pierzei Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw. Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych, które będzie pełnić́ funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć́ gospodarczych w regionie, związanych z rozwojem przemysłu turystyczno-rekreacyjnego). Prace budowlane obejmują wykonanie siedmiu budynków w stanie surowym zamkniętym. Zgodnie z umową, pracę budowlane mają zostać wykonane do lipca 2015 r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  • Bartłomiej M. Matusiak - Prezes Zarządu
  • Henryk Oziębło - Wiceprezes Zarządu