Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki pod firmą Copernicus Securitiies S.A. w dniu 26 maja 2014 r. Copernicus Securities Spółka Akcyjna (PLCPRSC00012)

27-05-2014 13:35:01 | Bieżący | EBI | 27/2014
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 roku:
1) Marek Witkowski - posiadający 271.892 akcji Spółki, co stanowiło 35,96 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 23,54 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
2) Marcin Billewicz - posiadający 190.051 akcji Spółki, co stanowiło 25,13 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
3) Certus Development Sp. z o.o. SKA - posiadający 115.505 akcji Spółki, co stanowiło 15,28 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
4) Małgorzata Billewicz - posiadająca 100.000 akcji Spółki, co stanowiło 13,22 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,65 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
5) Monika Witkowska - posiadająca 70.000 akcji Spółki, co stanowiło 9,26 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 maja 2014 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 756.167 akcji Spółki, stanowiących 65,47 % ogólnej liczby głosów.
Ogólna liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.155.056 głosów.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

  • Marek Witkowski - Prezes Zarządu
  • Monika Trzeciak - Członek Zarządu