Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COLOMEDICA Spółka Akcyjna (PLCOLES00014)

28-05-2014 09:20:07 | Bieżący | EBI | 22/2014
Ogłoszenie Zarządu COLOMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2014 r., o godz. 10.00, w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 49/10.

  • Ewelina Straszewicz - Prezes Zarządu
  • Kamil Jankowski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Ogloszenie-ZWZA_na_23.06.2014

Projekty uchwał-ZWZA_na_23.06.2014