Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Neptis Spółka Akcyjna (PLNEPTS00011)

28-05-2014 09:54:48 | Bieżący | EBI | 12/2014
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 27-05-2014 roku Emitent zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą - Finanse Format sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect w stosunku do Emitenta zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4), a także współpraca w wypełnianiu obowiązków wynikających z zasad Dobrych Praktyk na rynku NewConnect.

Umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż trzy lata, licząc od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Tychmanowicz - Prezes Zarządu
  • Dawid Nowicki - Członek Zarządu