Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Surfland Systemy Komputerowe SA za rok 2013 Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna (PLSFLND00011)

28-05-2014 10:31:18 | Roczny | EBI | 14/2014
Zarząd Spółki Surfland Systemy Komputerowe SA przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Kucharski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

3.SSK - Sprawozdanie i oświadczenia zarządu 2013

4.SSK - Opinia i raport biegłego 2013

1.SSK - Raport roczny 2013

2.SSK - Sprawozdanie finansowe 2013