Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

26-07-2010
Zarząd Assetus S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2010 r. otrzymał od Pani Haliny Wiaderek- Członka Rady Nadzorczej, rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki . Pani Halina Wiaderek nie podała powodów rezygnacji ze sprawowanej funkcji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu