Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Carbon Design S.A. za IV kwartał 2010 r. ARENA.PL Spółka Akcyjna (PLCRBON00018)

12-02-2010 18:25:47 | Kwartalny | EBI | 6/2010
Zarząd Carbon Design S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2009 r.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Mariusz Obszański - Prezes Zarządu


Załączniki:

raport.IV.kw