Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2013 rok - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

30-05-2014 09:37:10 | Roczny | EBI | 11/2014

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny

Spółki za 2013 rok.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2013 rok - Hurtimex S.A.