Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2013 rok Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

30-05-2014 12:22:28 | Roczny | EBI | 5/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny z 2013 rok

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_Raport_Roczny_2013

opinia biegłego rewidenta