Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny za rok 2013 Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna (PLIAPRF00010)

30-05-2014 23:50:23 | Roczny | EBI | 9/2014
Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit S.A z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Mirosław Mejer - Prezes Zarządu


Załączniki:

3_Czesc_V_Sprawozdzanie z dzialalnosci_GKIAP_2013

1_Czesc_I-III_Raport roczny skonsolidowany_GKIAP_2013

2_Czesc_IV_Skonsolidowane SF_GKIAP_2013