Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny GREMPCO S.A. za 2013 rok Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

30-05-2014 23:57:01 | Roczny | EBI | 5/2014
Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za rok obrotowy 2013.


Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

2013 RAPORT ROCZNY GRM