Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

15-12-2015
Zarząd ASSETUS S.A. ( dalej Emitent ) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 14 grudnia 2015r. spółka zależna Emitenta tj. spółka Moderndach Sp. z o.o. ,podpisała umowę kredytową na kwotę 1,0 mln. zł. (jeden milion) , w ramach kredytu odnawialnego na okres od 14.12.2015r. do 13.12.2016r. . Pozyskane finansowanie będzie przeznaczone na środki obrotowe związane ze wzrostem obrotów spółki Moderndach Sp. z o.o. , jak również na realizację nowych kontraktów w 2016r.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu