Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2009 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

15-02-2010 16:08:49 | Kwartalny | EBI | 8/2010
Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport za IV kwartał 2009