Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu umowy franczyzowej Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

04-06-2014 12:02:02 | Bieżący | EBI | 12/2014
Informacja o zawarciu nowej umowy franczyzowej

Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 04.06.2014 Zarząd Spółki otrzymał oryginał podpisanej umowy:
1. - datowanej na dzień 29.05.2014, gdzie jako franczyzodawca, zawarł z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą), jako franczyzobiorcą, umowę na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji lokalu-sklepu o powierzchni 75 m? w znajdującego się w Węgierskiej Górce (województwo śląskie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP oraz marek z portfolio KFG (Kids Fashion Group).
Przygotowanie lokalu, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpi dnia 20 czerwca 2014 roku.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu